Contacte

Contacta amb nosaltres

Telèfon: 93 790 16 27
Correu electrònic: mataro@escolapia.cat

Horari Secretaria

Dilluns a dijous – 9.00 a 13.00 h / 16.00 a 18.00 h
Divendres – 9.00 a 13.00 h

El Torrent

Infantil

El Torrent, 62

08302, Mataró

Plaça

Primària

Plaça Santa Anna, 1

08302, Mataró

Mar

ESO, BAT, FP

c. Sant Agustí, 59

08301, Mataró

PROTECCIÓ DELS INFANTS I JOVES

Des de l’any 2012 disposem del document de Protecció del menor de l’Escola Pia de Catalunya , actualitzat segons la legislació vigent.
Per tal de desplegar el que preveu aquest document i de gestionar qualsevol incidència, actual o passada, disposem de l’adreça protecciodelmenor@escolapia.cat oberta a tothom.

Cada cas serà gestionat per la Comissió de Protecció del Menor de l’Escola Pia de Catalunya que donarà resposta al remitent, emprendrà les accions oportunes i en farà el seguiment.