CALENDARI

Aquest calendari s’anirà actualitzant a mesura que el Departament d’Educació determini les dates definitives.

Ensenyaments reglats

Infantil, primària

i ESO

Batxillerat CFGM CFGS
Presentació sol·licituds del 29 de març al 9 d’abril del 14 al 21 de maig del 14 al 21 de maig del 29 de maig al 5 de juny
Difusió oferta  27 de març  10 de maig  10 de maig  24 de maig
Llistes amb la puntuació

provisional

 26 d’abril  4 de juny  7 de juny  28 de juny
Termini de reclamacions

del barem provisional

 del 29 d’abril al 3 de maig  del 5 al 12 de juny  del 10 al 14 de juny  de l’1 al 4 de juliol
Llistes amb la puntuació un

cop resoltes les reclamacions

 8 de maig  17 de juny  19 de juny  8 de juliol
Sorteig públic  9 de maig  18 de juny  20 de juny  9 de juliol
Llistes amb l’odre definitiu  14 de maig  21 de juny  25 de juny  10 de juliol
Llistes d’admesos

definitius

 12 de juny  8 de juliol  8 de juliol  17 de juliol
Matrícula ordinària  del 20 al 26 de juny  del 9 al 15 de juliol  del 9 al 15 de juliol  del 18 al 23 de juliol
Publicació de centres i cicles

formatius amb places vacants

     —     —     2 de setembre    —
Presentació de sol·licituds

2a fase d’admissió

     —     —     2 i 3 de setembre    —
Publicació llista d’admesos i

matrícula extraordinària

     —     —     4 de setembre

5 i 6 de setembre

   —

Ensenyaments no reglats

PFI CPIS PPA-19
Entrevistes A partir del 8 d’abril   —   —
Matriculació Del 13 al 24 de maig  A partir del 17

de juny

 A partir del 17

de juny