PFI

Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a (o NIE en el cas d’estrangers)

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (o NIE en el cas d’estrangers)

Original de la TSI (targeta sanitària individual), si la teniu.

Certificació acadèmica

– Certificat de l’últim curs aprovat

– Certificat de l’últim curs fet

– Còpia de les notes de l’últim trimestre

Document d’orientació escolar, si correspon.

(informes psicopedagògics, psicològics, etc.)

Fotocòpia resguard transferència

Tranferència o ingrés bancari de 187€ al número de compte ES91-2100-0287-31-0200691978 (titular Escola Pia de Mataró)

Full de dades personals

Full d’autorització bancària

Full de tractament de dades

Carta de compromís educatiu

CPIS

Documentació a presentar per la preinscripció i matriculació

Full de matriculació

Full de dades personals

Carta de compromís educatiu

Full de tractament de dades

Full autorització bancària

Fotocòpia del DNI de l’alumne/a

Fotocòpia del títol/resguard, certificat de nota mitjana del cicle o bé certificat conforme s’està cursant el cicle formatiu de grau mitjà

Fotocòpia del resguard de la transferència

Tranferència o ingrés bancari de 300€ al número de compte ES91-2100-0287-31-0200691978 (titular Escola Pia de Mataró) A l’hora de fer l’ingrés, cal fer-hi constar el nom i cognoms de l’alumne/a i el curs (CIS matí o tarda).

PPA

Curs de preparació a la prova d’accés per alumnes majors de 19 anys

Full de matriculació

Full de dades personals

Carta de compromís educatiu

Full de tractament de dades

Full autorització bancària

Fotocòpia del DNI de l’alumne/a

Fotocòpia del resguard de la transferència

Tranferència o ingrés bancari de 300€ al número de compte ES91-2100-0287-31-0200691978 (titular Escola Pia de Mataró) A l’hora de fer l’ingrés, cal fer-hi constar el nom i cognoms de l’alumne/a i el curs (PPA19 matí o tarda).