ESPAI COWORKING

Incubadora de projectes d’exalumnes d’Escola Pia Mataró

L’Escola Pia Santa Anna de Mataró disposa d’un espai destinat a l’emprenedoria i la innovació. Es tracta d’una aula habilitada com a espai de treball compartit on els antics alumnes del centre poden tenir l’oportunitat de desenvolupar els seus projectes i les seves idees de negoci (durant un màxim de dos anys). Com que l’espai queda integrat a les aules de l’escola es pretén afavorir la interacció entre projectes reals i tota la comunitat educativa del centre.

A qui va dirigit?

L’Espai Coworking de l’Escola Pia de Mataró es dirigeix a exalumnes del centre (de Batxillerat i de Formació Professional) que tinguin un projecte per desenvolupar. Per poder-hi accedir cal presentar una sol·licitud d’accés adreçada al Director del centre on es presenti la idea de negoci a desenvolupar i una aproximació de la necessitat d’ús de l’espai (hores a la setmana i franges diàries d’ús).

La comissió d’emprenedoria del centre valorarà la sol·licituds rebudes i les acceptarà o rebutjarà en funció de la seva viabilitat i la capacitat màxima de l’espai. Un cop s’accepti la cessió de l’espai els usuaris hauran de signar un document amb les condicions d’ús.

Serveis que s’ofereixen

 • Accés a l’espai de dilluns a divendres de 8h a 21h (de setembre a juny) i de 8h a 14h (durant el mes de juliol).
 • Targetes acreditatives per l’accés al centre i clau d’accés a l’espai.
 • Accés puntual a sales de reunions del centre.
 • Neteja i manteniment de l’espai.
 • Serveis comuns de recepció de visites.
 • Connexió a la xarxa mitjançant WIFI.
 • Zona comú de reunió
 • Projector per facilitar presentacions i accions de formació.
 • Material comú bàsic d’oficina.

Serveis de valor afegit

 • Possibilitat d’accedir a accions de formació contínua
 • Possibilitat de participar en tallers d’emprenedoria i xerrades d’emprenedors (organitzats pels grups de Formació Professional del centre).
 • Accions de networking i relació entre els emprenedors que comparteixen equipament i la resta de professionals del centre.
 • Càpsules formatives concretes, sobres aspectes vinculats a l’emprenedoria, fen funció de la demanda dels usuaris.

Cost del servei

Aquest servei es gratuït durant el primer any d’utilització. El segon any requerirà d’una aportació trimestral de 50€ per cada grup de treball per contribuir al manteniment i bon ús dels equipaments.

Per a més informació:
mataro.fp@mataro.epiaedu.cat