HORARI I CALENDARIS

Les activitats acadèmiques es desenvolupen setmanalment de dilluns a divendres en horari de matí. 2n de batxillerat fa de 8 a 14.30 cada dia i 1r de batxillerat, de 8 a 14.30 excepte els dimarts que fan de 8 a 13.30 i de 15 a 17h.

Els alumnes que cursen matèries experimentals (biologia, física, química), tenen ocupada una altra tarda (1r de batxillerat el dijous de 16 a 18, i dimarts de 16 a 18 per als alumnes de 2n) en torns rotaroris quan es realitzen les activitats de laboratori pròpies d’aquestes matèries (aproximadament durant el curs: 5 de biologia, 4 de física i 5 de química). Quan comença el curs, tots els alumnes són coneixedors del calendari del laboratori.

Horari i calendaris
Calendari laboratori BAT1
Calendari laboratori BAT2

Text d’espai

Horari i calendaris
Horari i calendaris