LES MATÈRIES

A continuació hi ha les fitxes de totes les matèries que s’ofereixen, tant de les comunes, com les de modalitat o les matèries no vinculades a modalitat. A cada fitxa hi consta a quin o quins cursos s’imparteix, així com els objectius i els continguts que es treballen. Algunes de les matèries no tenen fitxa perquè encara no estan definides pel Departament d’Ensenyament.

La tria – curs 2021-2022

MATÈRIES COMUNES

MODALITAT ARTS

MODALITAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA

MODALITAT  HUMANITAT I CIÈNCIES SOCIALS

MATÈRIES NO VINCULADES A MODALITAT