LA TRIA

Què s’ha de triar?

En primer lloc s’ha de triar la modalitat, tenint en compte que cada una porta implicades dues matèries obligatòries. En segon lloc s’han de triar les altres dues per completar les quatre matèries perceptives del currículum diversificat per curs. S’han de triar amb la condició que la tercera ha de ser matèria de la pròpia modalitat i la quarta pot ser de la modalitat o una matèria d’una altra modalitat o no vinculada a modalitat.

Qualsevol combinació és possible?

La majoria de les combinacions sí que ho són, però no totes. A continuació s’especifiquen les 3 modalitats i les matèries més comunes, les matèries obligatòries de modalitat i les matèries a triar. Aquestes últimes estan en blocs horaris a fi de poder veure les combinacions possibles.

1r de batxillerat

Matèries arts 1t bat
Matèries ciències i tecnologia 1r bat
matèries humanitats i ciències socials 1r bat
Fes la tria – Curs 2020/21

2n de batxillerat

matèries arts 2n bat
matèries ciències i tecnologia 2n bat
matèries humanitats i ciències socials 2n bat

De quin assessorament disposo?

De la coordinació de batxillerat de l’escola (juliol)

Del tutor assignat just abans de començar el curs (setembre)

Un cop feta la tria, es pot canviar?

Durant el primer mes de classes es pot canviar de matèries i/o de modalitat, sempre que hi hagi places lliures)

En el pas de 1r a 2n curs es pot canviar de modalitat.

Quins criteris puc utilitzar per triar?

Tant per triar la modalitat com les matèries, cal tenir en compte els següents criteris:

  • Les condicions de la normativa
  • Els propis interessos
  • Si es creu oportú, cal tenir en compte la ponderació de les matèries per a l’accés a la universitat

Lògicament, els dos primers són els més importants: si la tria no s’ajusta a les condicions de la normativa, no és legal, i si la tria no està feta a partir dels propis interessos, difícilment tindrà sentit.

Mentre que per accedir a estudis d’ensenyament superior de formació professional l’accés és directe (exceptuant aquells cicles formatius de grau superior en què hi hagi més demanda que oferta i als quals s’accedirà considerant la qualificació obtinguda a batxillerat), per accedir a la universitat cal superar les PAU. Aquestes proves, depenent als estudis als quals es vulgui accedir, tenen en compte amb més pes esfecífic la qualificació obtinguda en determinades matèries.