Atenció a la diversitat

METODOLOGIES

Valorem els infants com a éssers individuals dins un context social el qual han de conèixer i adaptar-se. Per això, donem molta importància al moment de la incorporació a la escola.

Quan rebem els nens a P3, vetllem perquè la seva entrada sigui tan tranquil·la com sigui possible: abans d’iniciar el curs fem descoberta de l’aula amb les famílies, fem entrada gradual, som dues mestres a l’aula (al llarg del mes de setembre matí i tarda i a partir d’octubre i fins a finals de novembre, 1 hora i mitja diària al matí), els nens són recollits a la seva aula al migdia i a la tarda, la qual cosa facilita el contacte amb la mestra.

Treballem amb unes metodologies que faciliten les relacions interpersonals i afavoreixen el pensament crític i l’atenció a la diversitat.

Atenció a la diversitat descoberta d'aula
Atenció a la diversitat descoberta d'aula
Atenció a la diversitat descoberta d'aula

L’EQUIP PSICOPEDAGÒGIC

L’equip psicopedagògic dona servei a tots els alumnes de l’etapa que ho necessitin. La seva tasca és assessorar els professionals que a l’escola intervenen en l’educació de l’alumnat per orientar-los en la seva intervenció.  Així mateix, l’equip psicopedagògic, a demanda de la mestra, fa observacions a l’aula d’aquells alumnes que preocupen, orienta per l’entrevista amb les famílies i, en cas necessari, proposa derivació externa. També és l’equip psicopedagògic el responsable de les coordinacions amb els professionals externs.

L’equip psicopedagògic està format per la psicòloga Mònica Llorente, la coordinadora de l’etapa, la Isa Barrera i la directora pedagògica, l’Anna Flores. També hi intervé la Iols Trapote, que dinamitza els grups de Psicomotricitat.

Atenció a la diversitat infantil
P3_Compartim
P3_Compartim

AULA SIEI

Els suports intensius per a l’escolarització inclusiva (SIEI), abans USEE, són uns recursos intensius per atendre els alumnes amb necessitats educatives especials que ho necessitin. El SIEI és un recurs per al centre, que se suma als suports universals i addicionals per a la inclusió. Les unitats SIEI són recursos per facilitar l’atenció educativa i promoure la participació en entorns escolars ordinaris als alumnes amb discapacitats intel·lectuals, trastorns generalitzats del desenvolupament i trastorns de l’espectre autista.

RECURSOS HUMANS

Els recursos humans són imprescindibles per poder atendre els infants. És per això que al llarg de la setmana i en diversos moments són dues les mestres que intervenen a les aules d’infantil.

La psicomotricitat, els espais, el treball cooperatiu o el llenguatge plàstic són moments en què les dues mestres treballen de forma conjunta amb els nens dins de l’aula.