CURRÍCULUM D’INFANTIL

L’educació infantil és l’etapa educativa que comprèn l’escolarització entre els 0 i els 6 anys. Aquesta etapa es divideix en 2 cicles (de 0 a 3 i de 3 a 6 anys). A la nostra escola oferim el segon cicle, amb 4 línies per nivell.

En aquestes edats és quan es forma el caràcter i quan s’adquireixen aquells hàbits que ens acompanyaran al llarg de la vida. El treball de les actituds respecte un mateix, els altres i les situacions del dia a dia i el treball d’habilitats (cognitives i emocionals) com l’autoregulació, la comprensió de l’entorn i la cooperació,… formen part del currículum de tot el cicle.

El llenguatge oral té una especial rellevància en aquestes edats: aprendre a expressar amb claredat les pròpies idees, amb el to adequat al moment, amb respecte envers els altres, a escoltar i valorar les aportacions dels altres, a esperar el torn de paraula, a raonar les respostes,… és necessari per construir més endavant la comprensió lectora i el llenguatge escrit. Les rutines del bon dia, els contes, el llenguatge musical, el treball de la consciència fonològica, les posades en comú després de les activitats,… afavoreixen el desenvolupament del llenguatge oral.

Aprenem allò que ens emociona, allò que ens mou. Per això, els continguts els treballem des d’aspectes que desperten els interessos dels nens, contextualitzant-los en la realitat i fent palesa la seva utilitat.

pintar currículum infantil
Contes currículum infantil
música currículum infantil