L’aprenentatge cooperatiu

L’aprenentatge cooperatiu amb activitats de cohesió de grup, treball en equips cooperatius i amb estructures cooperatives, dins i fora dels itineraris d’aprenentatge SUMMEM, donen l’oportunitat als nens i nenes de relacionar-se amb els altres en un entorn de treball. També implica compartir objectius a assolir amb la participació de tot l’equip, de valorar les aportacions dels altres i a avaluar el propi treball i el de la resta de l’equip.