L’anglès a infantil

L’aprenentatge de la llengua anglesa a l’etapa d’infantil es fa des d’un vessant lúdic i significatiu pels nens i nenes. Pretenem que els nens es familiaritzin amb la fonètica anglesa i incorporin, al seu ritme, vocabulari i expressions d’aquesta llengua.

Tot això ho fem amb dues figures importants: l’auxiliar de conversa i la mestra d’anglès.

A P3 l’auxiliar de conversa intervé, conjuntament, amb la tutora del grup, en una sessió d’espais. Aquest dia es fa un treball de joc simbòlic i l’auxiliar de conversa realitza la seva funció docent en anglès. Així, en un context de treball espacífic els nens aprenen vocabulari i expressions relacionat amb aquest espai de joc. Aquestes sessions finalitzen amb el tancament que també es fa en anglès.

A P4 és el mateix auxiliar qui intervé també en una sessió setmanal d’espais a cada grup-classe. Pren, però, més protagonisme la seva tasca ja que habitualment és la persona encarregada d’un espai en concret amb un nombre reduït de nens.

A P5 l’auxiliar és la persona encarregada de conduir l’àrea de plàstica en coordinació amb la tutora. Les explicacions de les tasques es fan en anglès i la sessió es desenvolupa en aquesta llengua.

A P4 i P5 incorporem una hora de llengua dins l’horari. Es fa èmfasi en l’expressió oral i els materials que s’utilitzen són propis, i per tamt, oberts. El joc, els contes i les cançons ajuden a incorporar nou vocabulari i noves expressions en aquesta llengua. També és la manera de familiaritzar els alumnes amb la fonètica anglesa. Aquesta sessió es porta a terme a l’aula d’anglès.

anglès

Pel que fa a l’horari extraescolar, els nens i nenes de P4 i P5 fan les rutines del menjador en anglès: la cançó d’inici del dinar, el menú del dia, el vocabulari i les expressions utilitzades habitualment en aquest entorn.

També oferim anglès en horari extraescolar de 5 a 6 de la tarda. A P3 amb personal propi i a P4 i P5 és l’acadèmia d’idiomes Inlingua l’encarregada de gestionar aquesta activitat. Aquesta col·laboració amb Inlingua té continuïtat al llarg de primària.

Extraescolars infantil anglès