Itineraris d’aprenentatge

Emmarcats dins el projecte SUMMEM, els itineraris són interdisciplinaris i parteixen d’una pregunta motivadora que, per respondre-la, ens porta per diferents aprenentatges necessaris per trobar la solució.

En el desenvolupament dels itineraris hi ha moments de treball individual, de treball de gran grup i de treball en equip cooperatiu.

Alguns exemples de preguntes serien:

QUÈ PASSA AL NOSTRE COS QUAN MENGEM UNA PIRULETA?

PER A QUÈ SERVEIXEN ELS NÚMEROS?

Itineraris d'aprenentatge
Itineraris d'aprenentatge
Itineraris d'aprenentatge