Psicomotricitat

Treballem la globalitat de la persona a través del moviment, la relació amb els altres i les emocions, en un entorn adaptat a l’edat i segur.

Amb uns moments clarament diferenciats a la sessió facilitem:

> la reflexió

> el diàleg i l’acord amb els altres

> l’expressió de les emocions

> el desenvolupament físic: saltar des d’alçada, arrossegar-se, rodolar, córrer, equilibri…

> el desenvolupament social: compartir, esperar, escoltar, treballar en equip…

> el coneixement d’un mateix