Projecte E-TAC

Quins són els objectius del projecte E-TAC?

Potenciar l’ús pedagògic de les Tecnologies de l’Aprenentatge i del Coneixement, enteses com a substrat imprescindible de qualsevol actuació educativa del segle XXI.

Subministrar la base per a l’educació de l’alumnat en la “vida en un món connectat”.

Convertir l’ordinador en l’eina personal de treball de l’alumne/a.

L’ús de les eines digitals a les aules facilita i potencia el treball de tots, professors i alumnes.

La digitalització de les aules millorarà el procés d’ensenyament-aprenentatge, d’avaluació i d’organització que es desenvolupen als centres educatius i a l’entorn.

Tots els alumnes han de tenir el mateix dispositiu per tal que el Projecte E-TAC funcioni.

1r, 2n i 3r d’ESO
4t ESO