NORMATIVA

Normativa de l’ús d’ordinadors a l’escola

L’ús dels ordinadors es farà sempre seguint les pautes del professorat.

 1. Els ordinadors han d’arribar al centre amb la bateria carregada cada dia.
 2. Els ordinadors sempre es guardaran en els armariets dels alumnes.
 3. No s’engegaran fins que el professorat ho indiqui.
 4. Entre classes l’alumne/a és el responsable del seu ordinador.
 5. Els ordinadors són personals i intransferibles per evitar incidències.
 6. No es poden fer servir els ordinadors als passadissos ni al pati.
 7. L’alumne/a només podrà carregar el seu ordinador a l’escola amb prèvia autorització del docent.
 8. Cal portar auriculars en les sessions on sigui necessari (idiomes, visionat de vídeos…).
 9. Totes les connexions a la xarxa (webs, xarxes socials, correu…) queden supeditades a la consulta i aprovació del professor/a o responsable de l’espai d’aprenentatge on es trobi l’alumne/a.
 10. Només es podran instal·lar programes que el professorat demani i es farà conjuntament a l’aula amb la seva supervisió.
 11. Tothom té dret a preservar l’ús de la seva identitat i, per tant, la webcam i els micròfons només s’han d’utilitzar per enregistrar imatges i/o so quan ho demani el professor/a.
 12. Si un alumne/a oblida l’ordinador a casa, realitzarà el mateix treball o un de similar de forma escrita.
 13. Si es porta un llapis de memòria USB, serà només amb dades. No es poden portar ni jocs ni programari al llapis de memòria USB.
 14. L’ordinador que no es desi correctament serà guardat pel docent i lliurat a l’alumne en acabar la jornada escolar. A la tercera incidència el dispositiu serà retornat únicament als pares.