FORMACIÓ PROFESSIONAL

Soc una empresa
Fp principal
GRAU MITJÀ
GRAU SUPERIOR
PPA PFI
FP Dual
Portes Obertes Virtuals
Espai Coworking

 

La formació professional és un conjunt d’accions formatives que capaciten per a l’exercici de les diferents professions, l’accés a l’ocupació i la participació activa en la vida social, cultural i econòmica.

Erasmus
FP cataleg logo

Memòria de l’FP a Escola Pia

  L’FP inclou els ensenyaments propis de:

          > la formació professional inicial

          > les accions d’inserció i reinserció laboral dels treballadors

          > les accions orientades a la formació contínua en les empreses

Desenvolupament d'aplicacions web & Digital Marketing

“L’obejctiu educatiu i social de la formació professional és afavorir l’adquisició i actualització permanent de les competències professionals”

(Article 9 de la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional)