FORMACIÓ PROFESSIONAL

NOVA EINA. FP A CASA!
Soc una empresa
Fp principal
GRAU MITJÀ
GRAU SUPERIOR
PPA PFI
FP Dual
Portes Obertes Virtuals
Espai Coworking

 

La formació professional és un conjunt d’accions formatives que capaciten per a l’exercici de les diferents professions, l’accés a l’ocupació i la participació activa en la vida social, cultural i econòmica.

Erasmus
FP cataleg logo

Memòria de l’FP a Escola Pia

  L’FP inclou els ensenyaments propis de:

          > la formació professional inicial

          > les accions d’inserció i reinserció laboral dels treballadors

          > les accions orientades a la formació contínua en les empreses

Desenvolupament d'aplicacions web & Digital Marketing

“L’obejctiu educatiu i social de la formació professional és afavorir l’adquisició i actualització permanent de les competències professionals”

(Article 9 de la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional)