Agència de col·locació

Agència col·locació

L’Escola Pia de Catalunya està homologada amb número d’autorització 0900000112 pel Sistema Nacional de Empleo i el Servei d’Ocupació de Catalunya per actuar com a agència de col·locació.

Hi tenim quatre centres d’atenció repartits en diferents territoris de Catalunya per poder donar resposta a les necessitats i realitats existents. En concret estem situats a Barcelona, Granollers, Igualada i Mataró.

Agència col·locació logo

Amb aquesta acreditació se’ns reconeix i autoritza per dur a terme:

> Activitats d’intermediació laboral amb la finalitat de proporcionar a les persones una feina adequada a les seves característiques i facilitar als ocupadors les persones més apropiades als seus requeriments i necessitats mitjançant la valoració de perfils, aptituds, coneixements i qualificació professional dels usuaris que facin ús dels nostres serveis per a la recerca de feina, i els requeriments i característiques dels llocs de treball ofertats al mercat laboral.

> Activitats relacionades amb la recerca de feina com l’orientació i informació professional, així com la selecció de personal.

A l’hora d’organitzar el servei de l’agència de col·locació, hem tingut en compte la situació actual de crisi econòmica i de les persones que participen en aquest servei. Som conscients del canvi de perfil personal i professional que actualment s’ha donat en les persones que busquen ocupació i de la urgència que tenen les persones a trobar una ocupació. Basant-nos en aquesta situació, el nostre objectiu és dissenyar i aplicar un servei àgil amb una clara orientació a la inserció laboral i al posterior acompanyament. Aquest servei ha de ser actiu, innovador i que promogui canvis en les persones que els faciliti la inserció laboral.

En concret, l’objectiu de l’Escola Pia Santa Anna com a agència de col·locació és enfortir la col·laboració amb els serveis públics d’ocupació en les tasques d’intermediació laboral i, amb aquest objectiu, presenta una agència de col·locació especialitzada en el sector serveis.

La creació de l’agència de col·locació ha d’anar lligada a un coneixement exhaustiu del territori. Per aquest motiu, la nostra proposta aposta per a la cooperació entre els diferents agents socials, econòmics i empresarials del territori.