Servei d’assessorament i reconeixement de l’experiència laboral

assessorament i reconeixement

Servei d’assessorament

Servei personalitzat que ajuda les persones a definir i assolir el seu objectiu professional mitjançant la identificació de la formació amb reconeixement acadèmic, l’anàlisi de les possibilitats de reconèixer acadèmicament la seva experiència laboral i la determinació d’un pla de treball per aconseguir-ho.

A qui s’adreça?

S’adreça a persones adultes interessades a obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat.

Què m’ofereix?

Disposar de forma individual d’un assessor especialista en una família professional que ajudarà a identificar les capacitats, interessos i objectius professionals al llarg de diferents sessions de treball.

> Entendre les possibilitats que ofereix el sistema de formació professional i els beneficis que té.

Conèixer si l’experiència laboral que es té es pot reconèixer acadèmicament per continguts d’un cicle formatiu i què s’ha de fer per aconseguir-ho.

Conèixer si els cursos de formació realitzats tenen reconeixement acadèmic i en quina mesura poden ajudar a assolir un títol de formació professional.

Assessorament per decidir l’estratègia de formació que millor s’adapti als interessos de cada usuari, trajectòria professional i temps de què es disposa.

Disposar d’un informe d’assessorament amb un pla de treball personalitzat amb les indicacions sobre les actuacions que cal fer i informacions pràctiques per obtenir un títol de formació professional.

Servei de reconeixement de l’experiència laboral

Aquest servei s’adreça a les persones amb una experiència laboral o en activitats socials que vulguin un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb un determinat cicle formatiu.

Les persones destinatàries han d’haver complert 18 anys i han d’acreditar una experiència laboral o en activitats d’almenys dos anys en el sector.

És imprescindible disposar de l’informe del servei d’assessorament o document equivalent de convocatòries d’acreditació o validació amb l’orientació i/o assessorament fet del mateix títol o d’un títol afí.

Imports

Els imports són:

> Per crèdit dels títols LOGSE: 40€

Per unitat formativa dels títols LOE: 18€