Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior

Curs de preparació a les proves d’accés de grau superior (PPA)

Requisits d’accés

> Poden accedir a aquest curs persones que tinguin el títol de tècnic i també les persones que estiguin cursant un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional inicial.

Durada

1 curs

Horari

Matins o tardes de dilluns a divendres

Matèries

> Català

> Castellà

> Anglès

> Matemàtiques

> 1 matèria específica (segons el cicle de grau superior que es vulgui fer)

 

text d’espai

I després, què?

> Un cop superat el curs es podrà cursar el CFGS amb prioritat per la família de CFGM i la matèria específica cursats.

Serveis que ofereix l’escola

> Borsa de treball

> Tutoria i orientació personal

> Orientació psicopedagògica

CIS Curs de preparació per a la incorporació a GS
CIS Curs de preparació per a la incorporació a GS
CIS aula de màrqueting