Formació en centres de treball (FCT)

La formació en centres de treball són pràctiques i estades formatives no laborals que realitza l’alumnat d’ensenyaments de programes de formació i inserció, formació professional inicial, cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, ensenyaments esportius, batxillerat i ensenyaments artístics superiors, en centres de treball mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l’escola i l’empresa.

Aquestes pràctiques i estades formen part del programa formatiu curricular d’aquests ensenyaments.

Què comporta a l’alumnat?

  • El coneixement del món laboral
  • La possibilitat d’estar en contacte amb la tecnologia més avançada
  • Completar la seva formació professional amb l’objectiu de capacitar-se per a la incorporació del món laboral
  • L’obtenció d’una formació adaptada a llocs de treball específics
  • L’acostament a la cultura d’empresa
  • L’experiència en el món laboral com a pas previ per a la primera ocupació
  • L’inici del seu historial professional acreditat amb el quadern de pràctiques
Formació en centres de treball informàtica
Formació en centres de treball AiF
Formació en centres de treball informàtica 2

Què és un conveni de col·laboració en FCT?

És un acord subscrit amb model oficial entre l’escola i l’empresa a fi que l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris pugui realitzar pràctiques i estades formatives no retribuïdes que completen la seva formació al centre educatiu.

Com s’estableix un conveni?

Un cop establertes les condicions entre l’escola i l’empresa, s’omple i es signa el model oficial de conveni que ha d’autoritzar el servei de programes i projectes de la Direcció General de la Formació Professional i Ensenyaments en Règim Especial.

Signatura conveni Espinaler
Signatura conveni Roha

Durada de les pràctiques

La durada de la formació en centres de treball serà la que estableixi el disseny curricular de l’ensenyament corresponent, organitzada en un temps de 4 hores diàries i 20 de setmanals si es compaginen les pràctiques amb l’activitat del centre o bé de 8 hores siàries fins a un màxim de 40 hores setmanals si es fan de manera intensiva.

Seguiment de la formació en centres de treball

A l’escola: el coordinador de la formació professional o la presona responsable de les pràctiques. Els tutors de les pràctiques professionals.

A l’empresa: una persona responsable (tutor d’empresa) que fa el seguiment amb el tutor de pràctiques professionals del centre docent.

A l’administració: El Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals que s’encarrega d’autoritzar els convenis i donar el suport necessari per fer el seguiment d’aquestes pràctiques.