FP Dual

La formació professional en alternança combina l’aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica en un centre. Aquest sistema és practicat en molts països, especialment Alemanya, Àustria i Suïssa entre d’altres.

La formació professional en alternança a Catalunya s’ha dissenyat com una solució adaptada a les nostres persones i empreses amb l’objectiu de garantir un model d’èxit.

Retorn i beneficis de l’FP Dual per a les empreses: 

> Personal format en la cultura i processos de l’empresa

Millora de la qualificació professional del personal

Increment de la competitivitat de l’empresa

Es facilita el relleu generacional

Identificació i captació de talent

Creació d’una pedrera de treballadors

Contribució a la política i la responsabilitat social corporativa

Bonificacions en les quotes empresarials a la Seguretat Social

1r curs

1r i 2n trimestre

L’estudiant assisteix al centre educatiu per adquirir la formació professional bàsica de la professió.

3r trimestre

L’estudiant realitza unes pràctiques a l’empresa, no remunerada, amb una durada de 80 a 100 hores.

A partir de juny/juliol

S’inicia l’estada de l’aprenent a l’empresa com a becari o com a treballador amb contracte.

2n curs

L’aprenent alterna l’assistència al centre educatiu, en horaris adaptats, amb l’estada a l’empresa com a becari o com a treballador amb contracte laboral.

1a fase

INTEGRACIÓ

2a fase CONSOLIDACIÓ

> FCT pràctiques

> Durada: 80-100 h

> Retribucions: no remunerada

> SS: sense alta. Assegurança escolar

> FCT pràctiques

> Durada: de 2 a 10 mesos
(per curs escolar)

> Retribucions: 285 € primera meitat estada per 20h/set;  333 € segona meitat estada per 20h/set.

> SS: alta SS com a becari.

Bonificació 100% quotes SS, si l’empresa té menys de 120 treballadors.