CFGM

Conducció d’activitats físicoesportives en el medi natural

PERFIL PROFESSIONAL

Conduir clients en condicions de seguretat per senders o zones de muntanya (on no s’hagin d’utilitzar tècniques d’escalada i aplinisme) a peu, en bicicleta o a cavall, aconseguint la satisfacció dels usuaris i un nivell de qualitat dins dels límits de cost previstos.

 

Conducció d'activitats físicoesportives en el medi natural

Tècnic en conducció d’activitats físicoesportives en el medi natural

Família professional: Activitats físiques i esportives

Requisits d’accés

> ESO aprovada o equivalent

> Prova d’accés als CFGM aprovada o equivalent

espai

Durada

1 curs (1400 hores, incloses 410 de pràctiques en empresa)

espai

Horari

Matins de dilluns a divendres

Mòduls formatius

> El medi natural

> Conducció de grups i activitats en el medi natural

> Seguretat i supervivència en muntanya

> Conducció de grups en bicicleta

> Conducció de grups a cavall i atencions equines bàsiques

> Administració, gestió i comercialització en la petita empresa

 

títol

> Fonaments de l’activitat física

> Primers auxilis

> Activitats físiques per a persones amb discapacitat

> Dinàmica de grups

> Esports

> Formació i orientació laboral

> Formació en centres de treball

> Síntesi

 

Què aprendràs?

Espai

> Conduir clients/usuaris per senders i rutes de baixa i mitjana muntanya

> Conduir clients/usuaris en bicicleta per itineraris en el medi natural

> Conduir clients/usuaris a cavall per itineraris en el medi natural

> Realitzar l’administració, gestió i comercialització en una petita empresa.

Text d’espai

I després, què?

> Fer el curs d’accés als CFGS

> Incorporar-se al món laboral com a tècnic en conducció d’activitats

> Estudiar algun batxillerat

> Estudiar un altre cicle de grau mitjà

> Estudiar un CFGS del mateix itinerari del cicle de grau mitjà

Serveis que ofereix l’escola

> Borsa de treball

> Tutoria i orientació personal

> Sortides temàtiques i conferències tècniques

> Orientació psicopedagògica

Hanbol
Taller de bicicletes
cicliestes CAFEMN