CFGM

Gestió administrativa

PERFIL PROFESSIONAL

Realitzar operacions de gestió administrativa en l’àmbit públic i privat, d’acord amb les normes d’organització interna i la legislació vigent, sota la supervisió d’un responsable.

Espai

Tècnic en gestió administrativa

Família professional: Administració i gestió

Requisits d’accés

> ESO aprovada o equivalent

> Prova d’accés als CFGM aprovada o equivalent

Durada

2 cursos (2000 hores, incloses 350 de pràctiques en empresa)

Horari

1r: matins de dilluns a divendres

2n: tardes de dilluns a divendres

Mòduls formatius

> Comunicació empresarial i atenció al client

> Operacions administratives de compra-venda

> Operacions administratives de recursos humans

> Operacions auxiliars de gestió de tresoreria

> Tècnica comptable

> Tractament de la documentació comptable

títol

> Tractament informàtic de la informació

> Operacions administratives de suport

> Anglès

> Empresa a l’aula

> Formació i orientació laboral

> Formació en centres de treball

> Síntesi

Què aprendràs?

> Tramitar documents o comunicacions internes o externes

> Elaborar documents i comunicacions a partir d’ordres rebudes o informació obtinguda

> Classificar, registrar i arxivar comunicacions i documents segons les tècniques apropiades

> Resgistrar comptablement la documentació de suport corresponent a l’operativa de l’empresa

> Realitzar gestions administratives de tresoreria

> Efectuar les gestions administratives de les àrees de selecció i formació dels recursos humans de l’empresa

> Realitzar les gestions administratives de l’activitat comercial

> Desenvolupar les activitats d’atenció al client/usuari en l’àmbit administratiu i comercial

I després, què?

> Fer el curs d’accés als CFGS

> Incorporar-se al món laboral com a tècnic administratiu

> Estudiar algun batxillerat

> Estudiar un altre cicle de grau mitjà

> Estudiar un CFGS del mateix itinerari del cicle de grau mitjà

Serveis que ofereix l’escola

> Borsa de treball

> Tutoria i orientació personal

> Sortides temàtiques i conferències tècniques

> Orientació psicopedagògica

Gestió administrativa pràctiques
Desenvolupament d'aplicacions web & Digital Marketing
CIS aula de màrqueting