CFGM

Sistemes microinformàtics i xarxes

PERFIL PROFESSIONAL

Instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, i crear pàgines web assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient.

 

Sistemes microinformàtics en pràctica

Espai

Tècnic en sistemes microinformàtics i xarxes

Família professional: Informàtica i comunicacions

Espai

Requisits d’accés

> ESO aprovada o equivalent

> Prova d’accés als CFGM aprovada o equivalent

Durada

2 cursos (2000 hores, incloses 350 de pràctiques en empresa)

Horari

1r – Matins de dilluns a divendres
2n – Tardes de dilluns a divendres

Mòduls formatius

Muntatge i manteniment d’equips

> Aplicacions informàtiques

> Sistemes operatius monolloc

> Sistemes operatius en xarxa

> Xarxes locals

> Seguretat informàtica

Serveis de xarxa

títol

> Aplicacions web

> Formació i orientació laboral

> Empresa i iniciativa emprenedora

> Síntesi

> Anglès

> Formació en centres de treball

 

Què aprendràs?

Espai

> Determinar la logística associada a les operacions d’instal·lació, configuració i manteniment de sistemes microinformàtics

> Muntar i configurar ordinadors i perifèrics

> Instal·lar i configurar programari bàsic i d’aplicació

> Replantejar el cablejat i l’electrònica de xarxes locals en petits entorns i la seva connexió amb xarxes d’àrea extensa

> Instal·lar i configurar xarxes locals cablejades, sense fil o mixtes, i la seva connexió a xarxes públiques

> Instal·lar, configurar i mantenir serveis multiusuari, aplicacions i dispositius compartits en un entorn de xarxa local

> Realitzar les proves funcionals en sistemes microinformàtics i xarxes locals per comprovar-ne el funcionament

> Mantenir sistemes microinformàtics i xarxes locals, substituint-ne, actualitzant-ne i ajustant-ne els components per assegurar el rendiment del sistema

Executar procediments establerts de recuperació de dades i aplicacions davant errors i pèrdues de dades en el sistema

Crear i posicionar pàgines web, implementant els sistemes de seguretat i legals requerits.

I després, què?

> Fer el curs d’accés als CFGS

> Incorporar-se al món laboral com a tècnic en sistemes microinformàtics

> Estudiar algun batxillerat

> Estudiar un altre cicle de grau mitjà

> Estudiar un CFGS del mateix itinerari del cicle de grau mitjà

Serveis que ofereix l’escola

> Borsa de treball

> Tutoria i orientació personal

> Sortides temàtiques i conferències tècniques

> Orientació psicopedagògica

Sistemes microinformàtics i xarxes pràctiques
Sistemes microinformàtics i xarxes aula taller
Sistemes microinformàtics i xarxes taller