CFGS

Ensenyament i animació socioesportiva

fp dual

PERFIL PROFESSIONAL

Ensenyar i dinamitzar jocs, activitats físicoesportives recreatives individuals, d’equip i amb implements, i activitats de condicionament físic bàsic, adaptant-les a les característiques de l’entorn dels participants.

 

Tècnic superior en ensenyament i animació socioesportiva

Família professional: Activitats físiques i esportives

Ensenyament i animació Sortida en bicicleta

Requisits d’accés

> Títol de batxillerat o equivalent

> Curs d’accés als cicles de grau superior (CAS) o prova d’accés als CFGS aprovada

> Títol de tècnic (CFGM) del mateix itinerari del cicle

Durada

2 cursos (2000 hores, incloses 410 de pràctiques en empresa)

Horari

Matins de dilluns a divendres

 

Mòduls formatius

> Jocs i activitats físiques recreatives per animació

> Activitats físicoesportives individuals

> Activitats físicoesportives d’equip

> Activitats físicoesportives amb implements

> Fonaments biològics i bases del condicionament físic

> Organització i gestió d’una petita empresa d’activitats de temps lliure i socioeducatives

Primers auxilis

 

títol

> Salvament aquàtic

> Animació i dinàmica de grups

> Metodologia didàctica de les activitats físicoesportives

> Activitats físiques per a persones amb discapacitat

> Formació i orientació laboral

> Formació en centres de treball

> Síntesi

> Optatives d’esports

 

Què aprendràs?

Espai

> Ensenyar i dinamitzar jocs i activitats físiques recreatives, activitats físicoesportives individuals, d’equip, amb implements, etc.

> Ensenyar i dinamitzar activitats bàsiques de condicionament físic.

> Organitzar, planificar i gestionar una petita empresa d’activitats de lleure i socioeducativa.

Text d’espai

I després, què?

> Incorporar-se al món laboral

> Estudis universitaris de qualsevol grau (conveni amb la universitat TecnoCampus)

> Cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior

Serveis que ofereix l’escola

> Borsa de treball

> Tutoria i orientació personal

> Sortides temàtiques i conferències tècniques

> Orientació psicopedagògica

Esports EAS
Esports EAS
Esports EAS