CFGS

Màrqueting i publicitat

Fp online

PERFIL PROFESSIONAL

Definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i a promocionar i fer publicitat dels productes i/o serveis en els mitjans i suports adequats, elaborant els materials publicitaris i promocionals necessaris.

 

Tècnic superior en Màrqueting i publicitat

Família professional: Comerç i màrqueting

BLOG
MiP

Requisits d’accés

> Títol de batxillerat o equivalent

> Curs d’accés als cicles de grau superior (CAS) o prova d’accés als CFGS aprovada

> Títol de tècnic (CFGM) del mateix itinerari del cicle

Durada

2 cursos (2000 hores, incloses 350 de pràctiques en empresa)

Horari

Tardes de dilluns a divendres

Mòduls formatius

> Atenció al client, consumidor i usuari

> Disseny i elaboració de materials de comunicació

> Gestió econòmica i financera de l’empresa

> Investigació comercial

> Treball de camp en la investigació comercial

> Llançament de productes i serveis

> Màrqueting digital

> Mitjans i suports de comunicació

> Polítiques de màrqueting

> Relacions públiques i organització d’esdeveniments de màrqueting

> Anglès

> Formació i orientació laboral

> Formació en centres de treball

> Projecte de màrqueting i publicitat

Què aprendràs?

Espai

> Realitzar les gestions necessàries per a la constitució i posada en marxa d’una empresa comercial

> Assistir en l’elaboració i seguiment de les polítiques i plans de màrqueting

> Planificar i desenvolupar accions de màrqueting digital

> Obtenir, analitzar i organitzar informació fiable dels mercats, aplicant tècniques estadístiques i establir un sistema d’informació de mercats (SIM) eficaç

> Organitzar grups d’enquestadors i/o entrevistadors i realitzar enquestes i/o entrevistes

> Dissenyar la política de relacions públiques de l’empresa i organitzar i gestionar esdeveniments de màrqueting i comunicació

> Gestionar els serveis d’atenció i informació al client i de queixes i reclamacions del client, consumidor i usuari

> Elaborar el pla de mitjans publicitaris de l’empresa

Gestionar el llançament i implantació de productes i/o serveis de mercat

Elaborar materials publipromocionals i informatius

Text d’espai

I després, què?

> Incorporar-se al món laboral

> Estudis universitaris de qualsevol grau (conveni amb la universitat TecnoCampus)

> Cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior

Serveis que ofereix l’escola

> Borsa de treball

> Tutoria i orientació personal

> Sortides temàtiques i conferències tècniques

> Orientació psicopedagògica

Mip2
Desenvolupament d'aplicacions web & Digital Marketing
CIS aula de màrqueting