CFGS

Desenvolupament d’aplicacions web & Digital Marketing

Cicle formatiu no concertat

Reserva la plaça

Vine a visitar-nos i t’expliquem de forma personalitzada quines opcions t’ofereix aquest cicle formatiu. Ompliu les vostres dades en el formulari i contactarem amb vosaltres!

FORMULARI

PERFIL PROFESSIONAL

Desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

 

Tècnic superior en desenvolupament d’aplicacions web

Família professional: Informàtica i comunicacions

Informàtica

Orientació al màrqueting digital: 

Orientat a planificar i desenvolupar accions de màrqueting digital. Pàgines web i sistemes de comunicació digitals utilitzant les tecnologies de la comunicació a través d’internet.

Text d’espai

Requisits d’accés

> Títol de batxillerat o equivalent

> Curs d’accés als cicles de grau superior (CAS) o prova d’accés als CFGS aprovada

> Títol de tècnic (CFGM) del mateix itinerari del cicle.

Durada

2 cursos (2000 hores, incloses 317 de pràctiques en empresa)

Horari

Tardes de dilluns a divendres

 

Mòduls formatius

> Sistemes informàtics

> Bases de dades

> Programació

> Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació

> Entorns de desenvolupament

> Desenvolupament web en entorn client

> Desenvolupament web en entorn servidor

> Desplegament d’aplicacions web

> Disseny d’interfícies web

> Màrqueting digital

> Social Media

> Formació i orientació laboral

> Empresa i iniciativa emprenedora

Projecte DAW orientat al MD

Formació en centres de treball

Què aprendràs?

Espai

> Desenvolupament i desplegament d’aplicacions web en diferents entorns, amb accés a dades, amb formularis i informes.

> Desenvolupar interfícies en aplicacions web d’acord amb un manual d’estil, utilitzant llenguatges de marques i estàndards web.

> Desenvolupar components multimèdia i integrar-los en aplicacions web.

> Desplegar i distribuir aplicacions web en diferents àmbits d’implantació.

> Gestionar bases de dades relacionals d’acord amb els objectius de la investigació, determinant els formats més adequats per a la introducció, recuperació i presentació de la informació amb rapidesa i precisió.

> Planificar i desenvolupar accions de màrqueting digital.

Text d’espai

I després, què?

> Oportunitat d’aconseguir la doble titulació de tècnic superior en DAM i DAW

> Incorporar-se al món laboral

> Estudis universitaris (conveni amb la universitat TecnoCampus)

> Cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior

Serveis que ofereix l’escola

> Borsa de treball   

> Tutoria i orientació personal

> Sortides temàtiques i conferències tècniques

> Orientació psicopedagògica

Desenvolupament d'aplicacions web & Digital Marketing
Desenvolupament d'aplicacions web & Digital Marketing
Desenvolupament d'aplicacions web & Digital Marketing