Orientació professional

La tutoria a FP

El tutor de curs és el professor responsable de vetllar per l’aplicació del projecte curricular en l’acció docent i educativa adreçada a un grup d’alumnes i té la missió d’atendre a la formació integral de cada un d’ells i seguir dia a dia el seu procés d’aprenentatge i maduració personal, ajudant-los a prendre decisions amb vista a les opcions posteriors, de continuació d’estudis o d’entrada al món laboral.

Activitats de tutoria

Acollida dels alumnes

Reunions amb les famílies

Celebració de Sant Josep de Calassanç

Activitats solidàries

Celebració del Nadal

Celebració del DENIP

Tallers i xerrades

FP

Psicopedagogia

L’equip psicopedagògic ofereix un servei a tots els alumnes de l’etapa d’FP que ho necessitin. La seva tasca és coordinar els professionals que intervenen en l’educació de l’alumne per trobar quina és la millor actuació que cal seguir, que pot anar des d’unes pautes específiques a l’escola o a casa fins a la derivació a l’especialista extern que correspongui.

Es reuqreix la intervenció de l’equip psicopedagògic quan, a partir de l’observació i coneixement de l’alumne per part del tutor, conjuntament amb la família i l’equip docent, es detecten possibles problemàtiques en l’alumne.

Tanmateix, aquest equip psicopedagògic es coordina amb altres equips vinculats a l’entorn educatiu, com ara l’EAP, CSMIJ, Serveis Socials, etc. com també amb aquells professionals externs que atenen i acompanyen l’alumne.

Orientació professional

  • Tutoria individual, grupal i orientació personal i professional a tots els cursos
  • Estada de pràctiques en empreses
  • Visites temàtiques a empreses, fires professionals, centres d’estudis
  • Conferències sobre temes d’interès, tant personal com professional
  • Col·laboraciona amb entitats professionals, educatives i socials
  • Participació en activitats socials
Mapa del sistema educatiu