Curs de preparació a les proves d’accés de grau superior (PPA)

Reserva la plaça
Full de quotes

Requisits d’accés

> Poden accedir a aquests estudis les persones que tinguin més de 18 anys o els compleixin durant l’any natural en què s’inicia la formació.

Durada

1 curs

Horari

Matins o tardes de dilluns a divendres

Matèries

> Català

> Castellà

> Anglès

> Matemàtiques

> 2 matèries específiques (segons el cicle formatiu de grau superior que es vulgui fer)

 

espai de text

I després, què?

> Un cop aprovada la prova d’accés es podrà cursar el CFGS pel qual s’hagi obtingut l’aprovació.

Serveis que ofereix l’escola

> Borsa de treball

> Tutoria i orientació personalitzada

> Orientació psicopedagògica

Curs de preparació a les proves d’accés de grau superior (PPA)
Curs de preparació a les proves d’accés de grau superior (PPA)
Curs de preparació a les proves d’accés de grau superior (PPA)