Currículum primària

L’escola és molt més que un agent transmissor de coneixements. Treballem per educar els nens i nenes des d’una perspectiva holística, partint de l’estil metodològic de l’Escola Pia i fomentant la pràctica dels valors fonamentals per esdevenir ciutadans responsables i compromesos. És per això que juntament amb el treball dels coneixements propis dels diferents àmbits d’aprenentatge fomentem als nens i nenes l’esperit crític, la capacitat de diàleg, l’aprenentatge cooperatiu i la competència digital, tots elements clau per viure i entendre la societat en constant canvi que ens ha tocat viure.

Primaria treball
primària currículum