ÀMBITS D’APRENENTATGE

Lingüístic

Vivim en una societat plurilingüe i intercultural. És per això que el model lingüístic que plantegem implica que totes les llengües, les curriculars i les pròpies, contribueixin a desenvolupar la competència comunicativa a tots els nens i nenes. La llengua està al centre de l’aprenentatge ja que és l’instrument fonamental per al desenvolupament global dels alumnes. L’aprenentatge del sistema lingüístic (conceptes i estructures) el fem en llengua catalana i treballem per a la transferència del coneixement comunicatiu i acadèmic cap a altres llengües. Pel que fa a l’aprenentatge de la llengua anglesa, cerquem l’equilibri dins la diversitat dels nostres nens i nenes per aconseguir que gaudeixin de l’aprenentatge de la llengua fent-los conscients de la seva utilitat comunicativa dins d’aquest marc plurilingüe. A més a més de les quatre mestres d’anglès, disposem d’un auxiliar de conversa que participa a les sessions de tots els grups de l’etapa.

Llenguatges primària
Llenguatges primària

Artístic

L’àmbit artístic té una presència important al llarg de l’etapa ja que molts dels projectes vinculats a festes i tradicions tenen en l’àmbit artístic (música i dansa, visual i plàstica) un pilar bàsic de formació i aprenentatge.

La participació en projectes de ciutat des de l’àrea de música així com seqüències didàctiques interdisciplinàries coordinades amb les àrees d’educació física i d’anglès configuren alguns dels eixos fonamentals de l’àmbit.

treball plàstic
treball plàstic

Educació física

educació física
educació física

Projecte Filosofia 6-12

Al llarg de la primària treballem amb aquest projecte reforçant les habilitats de pensament dels alumnes. Els materials i recursos d’aquest projecte configuren un seguit d’activitats adreçades a enfortir la seva capacitat reflexiva i a desenvolupar les capacitats cognitives per comprendre millor les matèries d’estudi i preparar-los en la raonabilitat per a la participació d’un món democràtic. L’escola forma part de la xarxa de filoescoles, una xarxa de centres educatius que treballen el projecte de Filosofia 3/18, propiciat pel Grup IREF.

Filoescola