Internet segura

Manual del bon navegant

Ho tindré sempre en compte…

  1. No donaré mai les meves dades privades.
  2. No penjaré ni fotos ni vídeos meus.
  3. Si deixo el meu USB, li passaré l’antivirus quan me’l tornin.
  4. Configuraré bé les xarxes socials i els programes de missatgeria que utilitzo per preservar la meva identitat.
  5. No obriré ni seguiré missatges en cadena.
  6. Esborraré immediatament qualsevol correu que em faci desconfiar.
  7. No ocasionaré cap d’aquests problemes a altres persones.

Control parental

L’accés a internet ofereix als alumnes una excel·lent eina per a l’aprenentatge i també per a l’oci, però també és molt fàcil accedir a continguts no desitjats.

Des de l’escola, es configuraran els equips amb els filtres de cerca segura a Google “Safe Search” i vídeos de Youtube activitats de manera predeterminada per tal d’ajudar en aquest sentit en ambdues aplicacions d’ús al centre.