Normativa

Normativa e-TAC
 1. Com a eina de treball, els Chromebooks s’utilitzaran amb finalitats educatives i sota les pautes que indiqui el mestre.
 2. Els ordinadors són personals i intransferibles per evitar incidències.
 3. De dilluns a divendres, els ordinadors es guardaran a les classes dels alumnes i no serà obligatori que se’ls emportin a casa els caps de setmana.
 4. No s’engegaran fins que el professorat ho indiqui.
 5. A l’escola, l’alumne és responsable del seu ordinador.
 6. L’alumne portarà el seu cable d’alimentació, però només caldrà connectar-lo a la xarxa elèctrica quan sigui necessari (si les bateries estan baixes, si s’està efectuant una operació de restauració o per indicació del professor), i sempre amb prèvia autorització.
 7. Cal portar auriculars en les sessions on sigui necessari (idiomes, visionat de vídeos…)
 8. Totes les connexions a la xarxa (webs, xarxes socials, correu…) queden supeditades a la consulta i aprovació del professor responsable de l’espai d’aprenentatge on es trobi l’alumne.
 9. Només es podran instal·lar les aplicacions que els mestres demanin i es farà conjuntament a l’aula amb la seva supervisió.
 10. Tothom té dret a preservar l’ús de la seva identitat i, per tant, la webcam i els micròfons només s’han d’utilitzar per enregistrar imatges i/o so quan ho demani el professorat.
 11. Si un alumne oblida l’ordinador a casa, realitzarà el mateix treball o un de similar de forma escrita.
 12. Si es porta un llapis de memòria USB, serà només amb dades necessàries per treballar a l’escola.