PROJECTES D’INNOVACIÓ

Oferim projectes d’innovació i transferència tècnica i/o tecnològica per a donar resposta a les necessitats de les empreses i poder així millorar-ne els seus serveis, productes o processos a un cost assequible

Posem al servei de les empreses el talent de l’alumnat per resoldre els reptes que plantegen els nous entorns per tal d’incrementar la productivitat de l’organització.

Col·laborem amb elles en el desenvolupament de projectes d’innovació i transferència del coneixement.

Objectius:

  • Millorar la formació de l’alumnat mitjançant la seva participació en projectes innovadors que contribueixin a l’adquisició i consolidació de nous continguts, habilitats i actituds, i que li facilitin l’ocupabilitat.
  • Definir i desenvolupar estratègies de relació en el camp de la innovació i la transferència de coneixement entre els centres educatius i les empreses, entitats i particulars.
  • Afavorir les vies que facilitin la cooperació entre centres educatius i entre aquests i les empreses, entitats i particulars, i l’eliminació dels obstacles que les limitin o restringeixin.

Beneficis per les empreses:

  • Especialment les pimes i els emprenedors poden tenir presents els centres educatius com a possibles col·laboradors quan es plantegin projectes d’innovació i transferència del coneixement.
  • Poden sol·licitar serveis al centre i veure’l com una referència de coneixement i d’innovació.
  • Augmenta la seva competitivitat i és una via d’incorporar tècnics qualificats a les seves plantilles.
  • Per a les empreses socialment compromeses, fer convenis innovafp és una bona forma per demostrar-ho.