CFGS – Desenvolupament d’aplicacions web

Si t’atrau desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts, tria aquests estudis.

Mòduls Professionals

Sistemes informàtics; bases de dades; programació; llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació; entorns de desenvolupament; desenvolupament web en entorn client; desenvolupament web en entorn servidor; desplegament d’aplicacions web; disseny d’interfícies web; gamificació; mòbils; formació i orientació laboral; empresa i iniciativa emprenedora; projecte de desenvolupament d’aplicacions web i formació en centres de treball.

Requisits d’accés (un dels següents)

Títol de batxillerat o equivalent
Prova d’accés als CFGS aprovada
Títol de tècnic (CFGM) del mateix itinerari del cicle

I desprès, què?

Accedir al món laboral com a programador web en entorns client i servidor, gestor de projectes informàtics…
Accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.
Conveni de col·laboració amb Tecnocampus Mataró-Maresme
Estudiar un altre CFGS.

Durada

2 cursos (2000 hores, incloses 383 de pràctiques en empresa). En la modalitat DUAL, 1000 hores a l’empresa.

Hi col·labora

TecnoCampus Mataró-Maresme

On s’imparteix

Escola Pia Mataró – tarda
Plaça Santa Anna, 1 – Mataró
Tel. 93 755 61 59
mataro@escolapia.cat

Demana informació
Veure tots els estudis de Formació professional

Qui som
Centres
Serveis
Porta obertes
Contacte
Beques
FP online

ESCOLA PIA MATARÓ tel. 93 790 16 27 Plaça Santa Anna, 1 08302 Mataró

Copyright © 2021 | mataro.escolapia.cat | Avís Legal