CFGS – Educació infantil

Vols treballar com a educador/a infantil en una aula, en programes específics de treball amb infants de 0 a 6 anys, o donant suport familiar?
Vols ser educador/a en activitats d’oci i temps de lleure, en ludoteques, biblioteques, casals, esplais, o cases de colònies?

Què aprendràs?

Didàctica de l’educació infantil; autonomia personal i salut infantil; el joc infantil i la seva metodologia; expressió i comunicació; desenvolupament cognitiu, motriu i socioafectiu; habilitats socials; intervenció amb famílies i atenció a menors; projecte d’atenció a la infància; primers auxilis; formació i orientació laboral; empresa i iniciativa innovadora; formació en centres de treball; didàctica de l’anglès amb infants, pràctiques psicomotrius, i cançons de falda infantils.

Requisits d’accés (un dels següents)

Batxillerat aprovat.
Prova d’accés als CFGS aprovada.
Tenir el títol de tècnic de qualsevol família professional
COU o el preuniversitari aprovat.
Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.

I desprès, què?

Accedir al món laboral com a educador o educadora infantil en el primer cicle d’educació infantil, en institucions i/o en programes específics de treball amb infants de 0 a 6 anys en situació de risc social, i en programes o activitats d’oci i temps lliure infantil.
Accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS .
Estudiar un altre CFGS.

Formació especialitzada i acreditacions

Títol de monitor de lleure infantil i juvenil i Preparació de les PAP per accedir als Graus en Educació Infantil i Educació Primària.

 

Durada

2 cursos (2000 hores, incloses 449 hores de pràctiques en empresa – 1.000 hores a l’empresa en modalitat DUAL)

On s’imparteix

Escola Pia Mataró
Carrer Sant Agustí, 59 – Mataró
Tel. 93 790 16 27
mataro@escolapia.cat

Demana informació
Veure tots els estudis de Formació professional

Qui som
Centres
Serveis
Porta obertes
Contacte
Beques
FP online

ESCOLA PIA MATARÓ tel. 93 790 16 27 Plaça Santa Anna, 1 08302 Mataró

Copyright © 2021 | mataro.escolapia.cat | Avís Legal