CFGS – Ensenyament i animació socioesportiva

Vols treballar en l’àmbit de la iniciació esportiva com a tècnic esportiu? Vols treballar com animador lúdico-esportiu en extraescolars? Vols dirigir estades o campus esportius? Vols treballar en el camp del turisme i el lleure com animador? Vols dirigir esplais o estades socio-recreatives? T’agrada l’esport, t’agrada el lleure, apunta’t al nostre Grau!

Mòduls Professionals

Valoració de la condició física i primers auxilis; dinamització de grups; planificació de l’animació socioesportiva; metodologia de l’ensenyament d’activitats fisicoesportives; activitats fisicoesportives individuals; activitats d’oci i temps lliure; activitats fisicoesportives d’aparells manuals; activitats fisicoesportives d’equip; jocs i activitats fisicorecreatives i d’animació turística; activitats fisicoesportives per a la inclusió social; formació i orientació laboral; empresa i iniciativa emprenedora; anglès; projecte i formació en centres de treball.

Requisits d’accés (un dels següents)

Títol de batxillerat o equivalent
Curs d’accés als cicles de grau superior (CAS) o prova d’accés als CFGS aprovada
Títol de tècnic (CFGM) del mateix itinerari

I desprès, què?

Incorporar-se al món laboral
Estudis universitaris de qualsevol grau (conveni amb la universitat TecnoCampus del Maresme)
Cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior

Durada

2 cursos (2000 hores, incloses 383 pràctiques en empresa).
En la modalitat DUAL, 1000 hores a l’empresa.

Hi col·labora

TecnoCampus Mataró-Maresme, Centre Natació Mataró i Centre Atlètic Laietània

On s’imparteix

Escola Pia Mataró – matí
Plaça Santa Anna, 1 – Mataró
Tel. 93 755 61 59
mataro@escolapia.cat

Demana informació
Veure tots els estudis de Formació professional

Qui som
Centres
Serveis
Porta obertes
Contacte
Beques
FP online

ESCOLA PIA MATARÓ tel. 93 790 16 27 Plaça Santa Anna, 1 08302 Mataró

Copyright © 2021 | mataro.escolapia.cat | Avís Legal