CFGM – Guia en el medi natural i de temps de lleure

Vols organitzar itineraris i guiar grups per entorns naturals de muntanya baixa i mitjana, terreny nevat tipus nòrdic, cavitats de baixa dificultat, barrancs de baix risc, medi aquàtic i instal·lacions d’oci i aventura, progressant a peu, amb cordes, amb bicicleta , en embarcacions i a cavall, així com dinamitzar activitats de temps de lleure, adaptant tot això als participants, respectant el medi ambient i garantint la qualitat i la seguretat.

MÉS INFORMACIÓ
Mòduls Professionals

Tècniques d’equitació; guia eqüestre; atenció a grups; organització d’itineraris; guia de muntanya baixa i mitjana; guia en bicicleta; activitats de temps de lleure; tècniques de natació; socorrisme en el medi natural; guia en el medi natural aquàtic; maniobres amb cordes; formació i orientació laboral; empresa i iniciativa emprenedora; anglès tècnic; síntesi; formació en centres de treball.

Requisits d’accés (un dels següents)

ESO aprovada.
Prova d’accés als CFGM aprovada o equivalent

I desprès, què?

Accedir al món laboral com a guia de turisme eqüestre, guia d’itineraris en bicicleta, acompanyador/a de muntanya i coordinador/a d’activitats de conducció i guiatge en la natura.
Estudiar algun batxillerat.
Estudiar un cicle de grau superior del mateix itinerari del cicle de grau mitjà.
Estudiar un altre cicle formatiu de grau mitjà o ensenyaments esportius relacionats amb el medi natural.

Durada

2 cursos (2000 hores, incloses 383 de pràctiques en empresa).

Hi col·laboren

Jalpi Aventura i Hípica Esteve Barranco.

On s’imparteix

Escola Pia Mataró – matí
Plaça Santa Anna, 1 – Mataró
Tel. 93 755 61 59
mataro@escolapia.cat

Demana informació
Veure tots els estudis de Formació professional

Qui som
Centres
Serveis
Porta obertes
Contacte
Beques
FP online

ESCOLA PIA MATARÓ tel. 93 790 16 27 Plaça Santa Anna, 1 08302 Mataró

Copyright © 2021 | mataro.escolapia.cat | Avís Legal