INFORMACIÓ PROCÉS ACREDITA’T 20/21

SESSIÓ INFORMATIVA

Els aspirants heu d’assistir a la sessió informativa convocada el:

 • Dimarts 26 de gener a les 18h

La sessió es farà amb un MEET. Dos dies abans rebreu per correu electrònic l’enllaç per a poder assistir a la reunió.

 • En aquesta sessió, rebreu informació sobre:
  • Els calendaris i l’organització de les fases del procediment, i els preus públics establerts per la fase d’assessorament i els de l’avaluació.
  • El procediment per formalitzar la inscripció a la fase d’assessorament
  • Informació tècnica i/o específica sobre el referent que vols acreditar competències.

És important disposar dels mitjans informàtics necessaris, així com l’aplicació MEET instal·lada correctament.

Serà imprescindible que el vostre nom i cognom aparegui en pantalla per poder tenir constància de la vostra participació en la reunió.

No està permesa la gravació de la sessió ni prendre imatges de la mateixa

En la convocatòria de setembre de 2020 es porta a terme en diversos instituts del Departament d’Educació un nou procés d’avaluació i acreditació de les competències professionals per atendre 660 persones en 27 àmbits professionals.

CALENDARI ORIENTATIU I PROVISIONAL DEL PROCÉS ACREDITA’T
(aquestes dates es poden veure modificades) 

 •  A partir del 17 de desembre publicació dels llistats definitius d’admesos i exclosos
 •  Gener 2021: reunió informativa sobre el procés per a tots els aspirants admesos i inscripcions a la fase d’assessorament.
 •  Febrer – març: període de la fase d’assessorament.
 •  Abril – juny: període de la fase d’avaluació.
 •  Juny – juliol: entrega dels certificats

PUBLICACIÓ LLISTAT ADMESOS AL PROCÉS

Consulteu l’estat de la vostra sol·licitud (admès o exclòs) i el centre on heu estat assignats, amb el codi de la sol·licitud d’inscripció al procés:

Llista d’admesos
Llista d’exclosos

PER A MÉS INFORMACIÓ

La informació detallada sobre els àmbits, les places que es convoquen i els centres on es du a terme el procediment es pot consultar al web Acreditat i als punts d’informació i orientació visitant el següent enllaç: http://acreditat.gencat.cat