INFORMACIÓ PROCÉS ACREDITA’T 20/21

Resum Sessió informativa

En la convocatòria de setembre de 2020 es porta a terme en diversos instituts del Departament d’Educació un nou procés d’avaluació i acreditació de les competències professionals per atendre 660 persones en 27 àmbits professionals.

CALENDARI ORIENTATIU I PROVISIONAL DEL PROCÉS ACREDITA’T
(aquestes dates es poden veure modificades) 

 •  A partir del 17 de desembre publicació dels llistats definitius d’admesos i exclosos
 •  Gener 2021: reunió informativa sobre el procés per a tots els aspirants admesos i inscripcions a la fase d’assessorament.
 •  Febrer – març: període de la fase d’assessorament.
 •  Abril – juny: període de la fase d’avaluació.
 •  Juny – juliol: entrega dels certificats

PUBLICACIÓ LLISTAT ADMESOS AL PROCÉS

Consulteu l’estat de la vostra sol·licitud (admès o exclòs) i el centre on heu estat assignats, amb el codi de la sol·licitud d’inscripció al procés:

Llista d’admesos
Llista d’exclosos

CALENDARI DE LA FASE D’ASSESSORAMENT

1.- Publicació del resultat provisional d’inscripció a la fase d’assessorament: 10 de febrer 2021

2.- Període de reclamacions: Del 11 al 13 de febrer de 2021

Cal omplir aquesta Sol·licitud de reclamació en cas de no estar d’acord amb el resultat i enviar al correu acreditat2021@mataro.epiaedu.cat

3.- Publicació dels resultat definitius d’inscripció a la fase d’assessorament: 15 de febrer 2021

4.- Inici de les sessions d’assessorament: Del 17 de febrer al 24 de març 2021

5.- Entrega de l’informe d’assessorament: a partir del 22 de març de 2021

Llistat provisional d’ inscripció a la fase d’assessorament
Llistat d’admesos a la fase d’Assessorament

PER A MÉS INFORMACIÓ

La informació detallada sobre els àmbits, les places que es convoquen i els centres on es du a terme el procediment es pot consultar al web Acreditat i als punts d’informació i orientació visitant el següent enllaç: http://acreditat.gencat.cat

FASE D’AVALUACIÓ

Per realitzar la inscripció a la fase d’avaluació s’ha d’haver entregat la següent documentació:

 1. Haver retornat per correu electrònic a l’assessor/a, l’informe d’assessorament signat
 2. Enviar per correu electrònic (matricula@ieb.cat) els següents documents:
  • Full d’inscripció a la fase d’avaluació (omplir i signar) + 13euros x UC
  • Full de pagament on ha de constar a concepte: el vostre Nom i Cognom i “Aval_Acredita’t IEB”

INSCRIPCIÓ AVALUACIÓ I PAGAMENT

Cal que formalitzeu la inscripció a l’avaluació i el pagament del preu públic del 26 al 28 d’abril de 2021.

La manca de pagament del preu públic comporta la pèrdua del dret a participar en la convocatòria.

 1. Empleneu i signeu la Sol·licitud d’inscripció a la fase d’avaluació.
 2. Realitzeu el pagament del preu públic fent un ingrés o transferència al número de compte de l’institut:  ES66 2100 0870 6202 0039 1129 fent constar al concepte el vostre nom, cognom i “Aval_Acredita’t PIA” molt important.
 3. Envieu dins del termini indicat, per correu electrònic a l’adreça matricula@ieb.cat , posant a l’assumpte del missatge “Acredita’t PiA”:
 • La Sol·licitud d’inscripció a l’avaluació
 • El Comprovant del pagament
 • En cas que gaudiu d’alguna bonificació o exempció del pagament:
 •  Si l’heu acreditat a la fase d’assessorament, no és necessari tornar a adjuntar la documentació acreditativa.
 •  Si no l’heu acreditat, cal que envieu la documentació  acreditativa especificada a cada cas.

CALENDARI DE LA FASE D’AVALUACIÓ

 • Inscripció a la fase d’avaluació: Del 26 al 28 d’abril de 2021
 • Publicació del resultat provisional d’inscripció a la fase d’avaluació i calendari de sessions d’avaluació: 3 de maig de 2021
 • Període de reclamacions: Del 4 al 6 de maig de 2021
 • Publicació del resultat definitiu d’inscripció a la fase d’avaluació: 7 de maig de 2021
 • Inici i finalització de les sessions d’avaluació: Del 10 fins el 4 de juny de 2021
 • Publicació del resultats provisionals de la fase d’avaluació: 10 de juny de 2021
 • Període de reclamacions al resultat provisional de l’avaluació: De l’11 al 15 de juny 2021
 • Publicació del resultat definitiu de l’avaluació: 18 de juny de 2021
Llistat provisional d’inscripció a la fase d’avaluació
LLISTAT PROVISIONAL DE RESULTATS DEL PROCÉS D’ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES

SOL.LICITUD DE RECLAMACIÓ

En cas de no estar conforme amb el resultat cal omplir la sol.licitud de reclamació i enviar-ho al correu acreditat2021@mataro.epiaedu.cat

LLISTAT D’ASPIRANTS ADMESOS A LA FASE D’AVALUACIÓ PROCÉS ACREDITA’T
LLISTAT DEFINITIU PROCÉS ACREDITA’T 2020-2021