Pàgina d’Inici infantil

L’equip psicopedagògic

Metodologies
l’equip psicopedagògic
Recursos humans

L’equip psicopedagògic dona servei a tots els alumnes de l’etapa que ho necessitin. La seva tasca és assessorar els professionals que a l’escola intervenen en l’educació de l’alumnat per orientar-los en la seva intervenció.  Així mateix, l’equip psicopedagògic, a demanda de la mestra, fa observacions a l’aula d’aquells alumnes que preocupen, orienta per l’entrevista amb les famílies i, en cas necessari, proposa derivació externa. També és l’equip psicopedagògic el responsable de les coordinacions amb els professionals externs.

L’equip psicopedagògic està format per la psicòloga Mònica Llorente, la coordinadora de l’etapa, la Marta Medina i la directora pedagògica, la Gemma Àlvarez. També hi intervenen, quan es considera necessari, l’Estefania Martínez, logopeda i mestra d’educació especial, i la Iols Trapote, psicomotrista.

psicomotricitat