L’equip

L’equip directiu

Antoni Aguilar

Director gerent

Anna flores

Directora pedagògica d’educació infantil

Xavier Salvador

Director pedagògic de primària

Sandra Mañé

Directora pedagògica d’Eso i batxillerat

Lluís Ballarín

Director acadèmic d’Eso i batxillerat

Jordi Truñó

Director pedagògic de formació professional

Esteve Federico

Cap de pastoral, acció social i projectes

Miquel Perajuan

Administrador

Xavier Manrique

Secretari acadèmic / Cap d’educació no formal