L’equip

Equip directiu

Antoni Aguilar

Director gerent

toni.aguilarv@escolapia.cat

Anna Flores

Directora pedagògica d’educació infantil

anna.flores@escolapia.cat

Xavier Salvador

Director pedagògic de primària

xavier.salvador@escolapia.cat

Rosa López

Directora pedagògica d’Eso

rosam.lopez@escolapia.cat

Lluís Ballarín

Director pedagògic de batxillerat

lluis.ballarin@escolapia.cat

Jordi Truñó

Director pedagògic de formació professional

jordi.trunyo@escolapia.cat

Loli Martínez

Cap de pastoral, acció social i projectes

loli.martinez@escolapia.cat

Miquel Perajuan

Administrador

Xavier Manrique

Cap d’educació no formal

xavier.manrique@escolapia.cat