QUI SOM?

L’Escola Pia Santa Anna fa més de 280 anys que és a la ciutat de Mataró. Tenim una tradició que ens avala però sempre mirem cap al futur. Durant tot aquest temps hem estat treballant per formar i educar els nens, nenes, joves i adults de Mataró i el Maresme. Som un dels 20 centres que formen part de l’Escola Pia de Catalunya, una entitat conformada per dones i homes, laics i religiosos que compartim valors i actituds. Arrelada al nostre país, és integradora i compromesa amb el canvi social a partir dels valors de l’Evangeli. Les persones són el centre de la nostra acció, sobretot aquelles més vulnerables. L’educació, en especial d’infants i joves, és la nostra raó de ser, entenent aquest procés com una acció desvetlladora de les seves capacitats.

 

LA NOSTRA VISIÓ

EL NOSTRE ESTIL

Estil metodològic

L’Estil metodològic és el marc on es descriuen les Actituds i habilitats que treballem prioritàriament amb l’alumnat, el perfil del professorat que ha d’acompanyar el procés d’aprenentatge, i les condicions que s’han de donar a l’escola.

Aprovat en la IV Assemblea de les Institucions Educatives (març 2003) Tríptic estil metodòlogic

SUMMEM, Projecte per a la interdisciplinarietat a l’aula

SUMMEM és un projecte pedagògic que ens permet, des de la coherència amb la nostra Missió i Valors, continuar donant respostes educatives reals als reptes que hauran de viure els infants i joves, en una societat en canvi constant. A SUMMEM el defineix: aprenentatge interdisciplinari i contextualitzat, aprenentatge per competències (actituds i habilitats) i aprenentatge cooperatiu.

Aprovat a la VII Assemblea de les Institucions Educatives, març 2015

Cultura religiosa per a tothom

A partir de cicle Inicial de Primària i al llarg de tota l’escolaritat treballem amb l’alumnat el fet religiós des d’una perspectiva informativa i formativa, no catequètica, presentant no solament les dades del fet religiós sinó també la seva profunda significació antropològica i el seu gran valor humanitzador. Creiem que el muti culturalisme i el pluralisme religiós en la nostra societat demana un plantejament obert i integrador sense deixar de fer incidència en la tradició judeocristiana que ha modelat el nostre context.

Pastoral

El “Pla conjunt de Pastoral de l’Escola Pia de Catalunya” parteix del convenciment que quan parlem d’escola ho fem des d’una concepció d’escola inclusiva i oberta, entenent que sempre que parlem de pastoral, ho fem dins d’aquest marc.

La pastoral a casa nostra ha de tenir la clara voluntat d’incloure tot l’alumnat, no per voler-lo convèncer ideològicament o espiritual, sinó perquè assumim el compromís inqüestionable d’ajudar els alumnes a créixer com a persones compromeses en la construcció d’un món més humà, més just i més solidari.

Pastoral

EDUCACIÓ de la Dimensió Emocional, Social i Interior

Des de la realitat diària de l’aula, i en totes les etapes de l’escola, treballem les Dimensions Interior, Emocional i Social de la persona, per tal de:

 • Donar-nos eines que els permetin enfrontar-nos amb serenitat als problemes que els sorgeixin al llarg de la vida
 • Comprendre més a fons la realitat que ens envolta i apropar-nos als altres des del compromís per un món millor
 • Ser conscients del nostre cos i les nostres emocions
 • Crear un clima més relaxat i serè a l’aula i a l’escola

Política aprovada a la VI Assemblea març 2011

EQUIP

LA NOSTRA HISTÒRIA

Josep Calassanç inicià a la tardor de 1597 l’Escola Pia a la sagristia de Santa Dorotea, del barri del Trastevere, a Roma. Volia una escola gratuïta, per a tots, que preparés els nois per a afrontar el món del treball amb competència i llibertat. L’Orde es va estendre aviat per Itàlia, per l’Imperi Germànic i cinc escolapis napolitans aconseguiren fundar una escola a Moià el 1683.

Les escoles eren municipals, gratuïtes i amb preferència per les primeres lletres i l’aritmètica pràctica o comercial; però també s’ensenyava el llatí i la retòrica.

Llegir més

ELS NOSTRES VALORS

 • Oberts

 • Acollidors

 • Innovadors

 • Participatius

 • Arrelats

 • Transformadors

 • Cristians