PASTORAL

pastoral
Esplai L’Erol
Mou-te
Catequesi familiar
Comunitat cristiana

Acció pastoral

Dins la proposta educativa de l’Escola Pia ens definim com una escola cristiana que transmet a l’alumnat una educació inspirada en els valors de l’evangeli. Aquesta és una marca escolàpia que impregna la nostra manera de fer de cada dia. Entenem que la pastoral de l’escola ha de ser oberta a tothom, inclusiva i que contempli les múltiples possibilitats dels nois i noies i les seves famílies.

L’acció pastoral té dos objectius generals:

> Promoure el creixement de les persones en les seves diverses dimensions

> Proposar la fe cristiana com a factor humanitzador, en un clima de llibertat i opció personal de vida

Acció social

 L’escola, acollidora i oberta, també es compromet amb els més febles, seguint l’opció que va guiar Josep Calassanç. A més, estem oberts i fem xarxa amb entitats de tipus social o solidàries i ens comprometem a millorar i fer més just el nostre entorn.

L’acció social és, doncs, l’aposta de l’Escola Pia per ser present en el sector social a través de programes, projectes i accions que responen a la nostra missió, visió i valors i que afavoreixen la justícia social, són transformadors i responen a necessitats socials. És una intenció transversal a l’escola que es treballa en molts àmbits, des del voluntariat fins a l’oferta dels cursos PFI o els servei de la borsa de treball.

Pastoral general escolar en horari lectiu:

> L’educació en el compromís ètic, basada en la proposta de valors humans universals (drets humans, pau, solidaritat, sostenibilitat, convivència…)

> El desvetllament de l’espiritualitat, el conreu de la dimensió interior i la intel·ligència espiritual.

> La transmissió de la cultura religiosa integral, global i contextual

Voluntariat

Coordinació i formació del voluntariat de batxillerat:

> Formació: oferim gratuïtament als alumnes de batxillerat que ho desitgin el curs oficial de formació de voluntaris (certificació de la Generalitat de Catalunya).

Accions de voluntariat a l’escola: suport a campanyes solidàries, organització del DENIP, Recicla Cultura, reforç escolar a primària, monitoratge dels grups Mou-te.

Accions de voluntariat fora de l’escola: residència d’avis, recaptes del Banc dels aliments.

Entitats amb les quals treballem en xarxa: Càritas Mataró, Banc dels Aliments, Comerç Just, Que no falte de nada, Fundació Servei Solidari, Fundació Educació Solidària, menjador de Sant Joaquim.

pastoral
pastoral
Pastoral