El teu futur professional depèn de les decisions que prenguis!

La formació professional et permetrà capacitar-te per l’exercici de les diferents professions, l’accés a l’ocupació i la participació activa en la vida social, cultural i econòmica. Disposaràs de més oportunitats d’accés al mercat de treball i adquiriràs coneixements propis de cada sector.

L’FP a l’Escola Pia Mataró

El Sistema Educatiu

Escollir FP, una opció d’èxit

L’alumne que volem

Com treballem?

Els itineraris i cicles que oferim

També tens l’opció d’obtenir una beca per marxar a fer les pràctiques a un altres país, una gran oportunitat!

Tots els nostres cicles formatius de grau superior els oferim en modalitat dual.