OFERTA DE PLACES

EDUCACIÓ INFANTIL

Pàrvuls 3 anys: 64 ordinaris + 16 NEE

Pàrvuls 4 anys: 0 ordinaris + 9 NEE

Pàrvuls 5 anys: No hi ha oferta

oferta places infantil

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r de primària: 9 ordinaris + 14  NEE

2n de primària: 2 ordinaris + 1 NEE

3r de primària: no hi ha oferta

4t de primària: no hi ha oferta

5è de primària: no hi ha oferta

6è de primària: no hi ha oferta

oferta places primària

ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI (ESO)

1r D’ESO: 31 places + 24 NEE

2n d’ESO: no hi ha oferta

3r d’ESO: no hi ha oferta

4t d’ESO: 7 places ordinaris

oferta places eso

BATXILLERAT 

1r de batxillerat modalitat arts: 32 places

1r de batxillerat modalitat Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències socials: 108 places

2n de batxillerat modalitat arts: 0 places

2n de batxillerat modalitat Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències socials: 0 places

oferta places batxillerat

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 

Gestió administrativa (1r curs – matí): 28 ordinàries i 2 NEE

Gestió administrativa (2n curs- tarda): 0 places

Sistemes microinformàtics i xarxes (1r curs – 2 grups de matí): 54 ordinàries i 4 NEE

Sistemes microinformàtics i xarxes (2n curs – tarda): 1 ordinària i 1 NEE

Guia en el medi natural i de temps lleure 1r curs: 28 places ordinàries + 2 NEE

Guia en el medi natural i de temps lleure 2n curs: 0 places 

oferta places grau mitjà

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 

Ensenyament i animació socioesportiva (1r curs): 28 ordinàries + 2 NEE

Ensenyament i animació socioesportiva (2n curs): 0 

Condicionament Físic (1r curs NO CONCERTAT): 20 places

Condicionament Físic (2n curs CONCERTAT): 0

Administració i finances (1r curs): 27 ordinàries + 2 NEE

Administració i finances (2n curs): 4 ordinàries + 1 NEE

Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (1r curs): 28 ordinàries + 2 NEE

Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (2n curs): 0

Desenvolupament d’aplicacions web (1r curs NO CONCERTAT): 20 places

Màrqueting i publicitat (1r curs): 28 ordinàries + 2 NEE

Màrqueting i publicitat (2n curs): 0

Educació Infantil (1r curs NO CONCERTAT): 20 places

oferta places grau superior

PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)

Auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals:

Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics:

PPA 19 (Preparació proves d’accés a CFGS)

Grup de matí:

Oferta places FP