Procés extraordinari d’admissió als cicles d’FP

LLISTES CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ 

LLISTES CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR

El Departament d’Educació obre el procés extraordinari d’admissió per a alumnes sense plaça assignada

Si esteu interessats/des en optar a alguna de les places cal que ompliu l’imprès que us adjuntem (podeu demanar fins a 5 peticions, ordenades per prioritat).

 

PROCÉS EXTRAORDINARI D’ADMISSIÓ ALS CICLES D’FP

Publicitat de l’oferta (08/09/2021)
GRAU MITJÀ:
– Gestió administrativa: 4
– Sistemes microinfomàtics i xarxes: 0
– Guia en el medi natural i de temps lleure: 3
GRAU SUPERIOR:
– Administració i finances: 17
– Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma: 3
– Màrqueting i publicitat: 5
– Ensenyament i animació socioesportiva: 4
Presentació de sol·licituds presencials al centre:
Grau mitjà: del 8 al 10 de setembre de 2021
Grau superior: del 8 al 14 de setembre de 2021

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Cal que lliureu l’imprès i la documentació que us detallem a continuació a la secretaria de l’escola (Plaça Joan Herrero, 1, de 9 a 13 h), com a molt tard el 10 de setembre.

  • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a; si és menor d’edat, llibre de família i DNI, NIE o passaport del tutor/a.
  • Fotocòpia del certificat d’estudis o de la prova d’accés al·legats per a l’accés, on consti la qualificació mitjana obtinguda.
  • Fotocòpia del resguard de la sol·licitud de preinscripció als cicles formatius de grau mitjà o superior corresponent al curs 21/22, si escau.

Per a qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar a la secretaria de l’escola , trucar al telèfon 937901627 o bé per correu electrònic a mataro@escolapia.cat .

Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.

Cordialment,

Xavier Manrique
Secretari acadèmic