Pàgina d’Inici infantil

Recursos humans

Metodologies
L’equip psicopedagògic
Recursos humans

Els recursos humans són imprescindibles per poder atendre els infants. És per això que al llarg de la setmana i en diversos moments són dues les mestres que intervenen a les aules d’infantil.

La psicomotricitat, els espais, el treball cooperatiu o el llenguatge plàstic són moments en què les dues mestres treballen de forma conjunta amb els nens dins de l’aula.

Recursos humans