SERVEI DE MENJADOR

Nen al menjador

El servei de menjador comprèn tant l’alimentació de l’alumnat com l’atenció educativa durant el temps que hi ha entre la fi de l’horari lectiu del matí i l’inici de la tarda. La franja horària de menjador l’hem de considerar com un element més i imprescindible del projecte educatiu del centre.

Blog
Tiquets de menjador
inscripció menjador primària
inscripció menjador primària
Menjador ESO
Funcionament del menjador d’infantil
Funcionament del menjador de primària
Funcionament del menjador d’ESO

mataro.menjador@escolapia.cat