EL SUMMEM A LA NOSTRA ESCOLA 

Treball Interdisciplinari

Volem garantir aprenentatges significatius i competencials i per aconseguir-ho hem de passar d’una estructura que separa els sabers en matèries independents, a una estructura flexible i oberta, que treballa combinant diverses matèries.

Perquè en la vida real, els problemes no es plantegen per àrees, sinó que fem servir continguts de diferents àmbits i matèries, per a resoldre’ls i afrontar-los.

Treball Cooperatiu

Treballar de manera cooperativa vol dir modificar l’estructura de les activitats en essència. És a dir organitzar l’aula en petits grups prèviament cohesionats i alhora definir les tasques acadèmiques de manera que els objectius dels membres de cada grup estiguin estretament relacionats. Fomentem la col·laboració entre alumnat, més que la competitivitat, cultivant d’aquesta manera la confiança entre tots i totes les integrants de l’equip i buscant un aprenentatge ric i productiu.

Vols saber-ne més?

QUÈ CANVIA AMB EL SUMMEM?

Fins ara… Amb el SUMMEM…
Les matèries o assignatures eren independents entre elles Es treballa per reptes o projectes en què hi intervé més d’una matèria
El professorat explica; l’alumnat escolta i aprèn El professorat planeja reptes i preguntes; l’alumnat pensa, busca i proposa solucions
Treball individual Treball cooperatiu: individual i en grup
L’aprenentatge sovint queda centrat en estudiar continguts L’aprenentatge se centra en el procés d’entendre, pensar i aprendre nous coneixements i fer-se capaç d’utilitzar-los en situacions específiques
L’aprenentatge es fa a l’aula Diversos espais oberts per a l’aprenentatge
Lavaluació està centrada en exàmens escrits amb l’objectiu de posar una nota L’avaluació és un element més de l’aprenentatge. S’avalua tot el procés amb l’objectiu de millorar i aprendre, no només posar una nota

EL PROJECTE SUMMEM A L’ESCOLA PIA CATALUNYA?

Més de 8000 alumnes i 550 mestres de l’Escola Pia participen en el projecte d’innovació SUMMEM, consolidant-se així com la iniciativa capdavantera en el canvi educatiu al nostre país.

Aquest projecte és fruït d’un procés participatiu de tota la comunitat educativa: alumnat, famílies,educadors. SUMMEM vol donar respostes educatives reals als reptes de la societat del segle XXI fent una escola adequada a les necessitats dels infants i joves, i per fer-ho promou l’aprenentatge interdisciplinari, per competències i cooperatiu, amb la fita d’aconseguir una escola cada vegada més inclusiva.

L’Escola Pia, amb el projecte SUMMEM, és coherent amb el seu propòsit institucional. El curs 2015-2016 es va organitzar una fase pilot, amb 600 nens de 6 centres i que s’aplicava en un mínim del 50% de l’horari escolar a Educació Infantil i un mínim del 25% a Educació Primària i Secundària.

El curs 2016-2017 el projecte va entrar en la fase de generalització, amb 213 educadors implicats i més de 3.600 alumnes. En total, 139 grups classe. Per tant, enguany arribem a la fase de consolidació, amb la participació de més del doble d’alumnes i d’educadors. Finalment a la quarta i darrera fase, que es farà entre els anys 2018 i 2021, SUṀṀEM estarà implantat en totes les etapes i en tots els cursos arribant a més de 20.000 noies i nois.

Infografia Projecte SUMMEM
Document Projecte SUMMEM