EL TREBALL COOPERATIU
Com a eix del canvi educatiu

Treballar de manera cooperativa vol dir canviar substancialment l’estructura de l’activitat a l’aula. Potenciem la participació de tot l’alumnat, l’autoconfiança i el lideratge compartit i millorem així l’atenció a la seva diversitat.

Perquè la neurociència demostra que l’aprenentatge és actiu. I quan l’alumnat escolta al docent de manera passiva desconnecta, no aprèn. En les estructures cooperatives, organitzem els alumnes en equips reduïts per aconseguir que aprenguin el que els ensenyem però que alhora contribueixin a que també hi arribi tot l’equip. Aquesta és una estructura que promou l’assoliment de l’excel·lència, però una excel·lència que s’assoleix procurant també la dels companys i companyes d’equip.